VECĀKU APMĀCĪBU PROGRAMMA “BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” oktobra otrajā pusē norisināsies programma “Bērnu emocionālā audzināšana ” (turpmāk tekstā – BEA), kas ir domāta vecākiem, kuriem ir  mazi bērni, sākot no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam. Šī programma ir izveidota, lai mainītu bērnu uzvedību un dziļāk ietekmētu bērnus emocionālā līmenī un personības izaugsmē.  Programmā ir informācija par attīstības stadijām un uzdevumiem, kuri bērnam jāveic, lai viņš izaugtu par laimīgu, emocionāli pilnvērtīgu cilvēku. Programmā ir izstrādāti principi, kas veicina emocionālo attīstību, kopā ar konkrētiem paņēmieniem. Nodarbības vecākiem vadīs Mg. soc.d. Naira Šķone.

 

BEA apmācību programma ietvers 10 tikšanās reizes 2 – 2,5 stundas garumā, un tiks apskatītas dažādas tēmas, kā; izpratne par bērna attīstību un temperamentu, kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu ķermeņa pašvērtējumu, kā veidot drošu piesaisti, kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāziju, disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību, kā arī tiks apskatītas citas vecākiem noderīgas tēmas par bērnu audzināšanu.

 


Nodarbības notiks 2 x nedēļā (pirmdienas un ceturtdienas) Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” telpās no plkst. 17:30 līdz 19:30/20:00.


 

 

Teksts: Lorita Rimaševska