TURPMĀK VALSTS GARANTĒTOS UZTURLĪDZEKĻUS IZMAKSĀS LĪDZ 21 GADU VECUMAM

 

Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija informē, ka 2017. gada 1. septembrī stājas spēkā Tieslietu ministrijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) izstrādātās izmaiņas valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksā, kas turpmāk paredz uzturlīdzekļus izmaksāt līdz 21 gadu vecumam līdzšinējo 18 gadu vietā.

 

Grozījumi nosaka, ja uzturlīdzekļi no UGFA jau tiek izmaksāti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ar kuru nolemts izmaksāt uzturlīdzekļus līdz bērns pats spēj sevi apgādāt – izmaksa no UGFA tiks turpināta automātiski arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērns turpinās iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz attiecīgās izglītības ieguvei vai 21 gada vecuma sasniegšanai.

 

Savukārt, ja uzturlīdzekļi no UGFA tiek izmaksāti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ar kuru nolemts izmaksāt uzturlīdzekļus līdz 18 gadu vecumam, vai UGFA lēmumu, izmaksa tiks izbeigta, un bērnam pēc pilngadības sasniegšanas būs pašam jāvēršas UGFA ar iesniegumu par turpmāku uzturlīdzekļu izmaksu.

 

 

Avots: ugf.gov.lv