TIESĪBSARGA JURISTI KONSULTĒS KULDĪDZNIEKUS

Nāc un noskaidro!

Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons saka: “Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija – tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.”

Ceturtdien, 31. martā laikā no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā (Kuldīgā, 1905. gada ielā 6, 2.stāvā) ikvienam interesentam būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas.

Tiesībsargs saka, ka bieži birojs saņem iedzīvotāju iesniegumus par  ļoti aktuāliem jautājumiem par bērnu un ģimenes tiesībām, kā arī par sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem. Arvien vairāk pieaug iedzīvotāju jautājumi par labas pārvaldības ievērošanu valsts un pašvaldību iestādēs. Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas par cilvēktiesību, diskriminācijas, darba tiesību pārkāpumiem un citiem jautājumiem tiks sniegtas iepriekš piesakoties. Iedzīvotāji konsultācijas varēs saņemt bez maksas!

Konsultācijām pieteikties var zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni 67686768.