SPECIĀLISTI KONSULTĒS PAGASTU IEDZĪVOTĀJUS

Lai uzticētu savas, savas ģimenes, pusaudžu uzvedības vai partneru attiecību, pārciestas vardarbības vai atkarību problēmas otram cilvēkam, ir vajadzīga liela drosme, uzticēšanās un uzdrošināšanās. Tādēļ nereti mēs nemeklējam atbalstu un palīdzību, mēs esam dažādi! Šādos gadījumos jāsper pirmais solis, kas nozīmē atzīt, ka man ir dzīves grūtības un ka pasaulē neesmu viens ar savu problēmu, man ir vajadzīga palīdzība un esmu gatavs lūgt un pieņemt to. Kāds to varbūt atrisina ar sava jau pazīstama speciālista atbalstu, bet kādam to vieglāk uzticēt svešam.

 

Lai iedrošinātu Kuldīgas novada pagastu iedzīvotājus spert šo pirmo soli, Kuldīgas pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” piedāvā iespēju,  papildus sociālā darba pakalpojumiem pagastos, konsultēties pie pieredzējušiem speciālistiem noteiktā sociālā darba jomā.

 

→ Cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās ar dažādu atkarību cīņu centīsies palīdzēt sociālā darbiniece LELDE ROZEVSKA, pieteikties individuālajām konsultācijām pa tālruni  27021901.

Lelde ir sociālā darbiniece, kas specializējusies darbam ar atkarīgām  un līdzatkarīgām personām, lielu pieredzi, labestīgu attieksmi un sapratni pret saviem klientiem.  Lelde ir sociālais darbinieks ar bakalaura un maģistra grādu sociālajā darbā.

 

→ Ja ģimenē ir problēmas ar jauniešu sociālo uzvedību, varēs palīdzēt sociālā darbiniece darbam ar jauniešiem AGNESE INAPŠA, pieteikties individuālajām konsultācijām pa tālruni 27020739.

Agnese zina, kā strādāt ar spurainiem jauniešiem, ir draudzīga un prasīga sociālā darba profesionāle. Agnese ir pedagogs un sociālais darbinieks ar bakalaura grādu un sociālā darba maģistrs, specializējusies apmācībā “Ceļvedis audzinot pusaudzi”.

 

→ Lai palīdzētu atrisināt sociālas grūtības ģimenēm ar bērniem, veicinātu ģimenes vērtību apzināšanos un stiprinātu bērnu tiesību ievērošanu, palīdzēs sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem LORITA RIMAŠEVSKA, pieteikties individuālajām konsultācijām pa tālruni 27020735.

Lorita specializējusies bērnu un ģimeņu tiesību jautājumos, viņai ir liela pieredze darbā ar vardarbībā cietušām personām. Lorita ir speciālists ar profesionālo augstāko izglītību sociālajā darbā/sociālajā pedagoģijā un jurista kvalifikāciju, maģistra grādu tiesību zinātnē. Lorita atradīs risinājumu daudzām problēmām.

 

Būsim kopā ar jums, palīdzot atrast jaunu skatījumu uz notikumiem dažādās dzīves situācijās!

 

 

 

Kuldīgas novada p/a Sociālais dienests direktore Sarmīte Segliņa