Senioru Dienas aprūpes centra pakalpojums

 

Senioru Dienas aprūpes centra pakalpojuma mērķis

 

Pakalpojums tiek sniegts, lai dienas laikā nodrošinātu uzraudzību senioriem, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe un rehabilitācija sociālo prasmju uzturēšanai un attīstīšanai.

 

Senioru Dienas aprūpes centrā tiek nodrošināts

 

→ Sociālās aprūpes un rehabilitācijas programmas
→ individuālās konsultācijas
→ grupu nodarbības prasmju uzturēšanai un attīstīšanai
→ atbalsts pašaprūpē
→ uzraudzību 4 stundas dienā līdz 5 darba dienām nedēļā
→ uzraudzību 8 stundas dienā līdz 5 darba dienām nedēļā
→ nodrošinātas tējas pauzes un pusdienas.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams

Personas iesniegums

 

Kuldīgas novadā senioru Dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošina Latvijas Samariešu apvienība. Senioru dienas aprūpes centrs atrodas Kuldīgā, Dzirnavu ielā 18. Centra vadītāja Anta Anševica, kontakttālrunis 26103007.

 

 

KONTAKTPERSONAS:

Sociālā darbiniece
Inese Jaunzeme,
Tel.: 27020734,
inese.jaunzeme@kuldiga.lv

vai

Sociālā darbiniece
Ieva Rancāne,
Tel.: 27020746,
ieva.rancane@kuldiga.lv