Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām personām

Pakalpojuma mērķis

 

Pakalpojums tiek sniegts, lai novērstu vai mazinātu turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglītojošu  atbalstu vardarbību veikušām personām.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

 

Pilngadīgas personas, kuras izturējušās vai baidās izturēties vardarbīgi, vai ir izteikušas draudus pielietot vardarbību.

 

Pakalpojums ietver

 

Desmit individuālas psihologa konsultācijas vai sešpadsmit grupu nodarbības.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams

 

Personas iesniegums

 

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi.

 

KONTAKTPERSONAS:

Sociālā darbiniece
Daiga Zemke,
27020736, daiga.zemke@kuldiga.lv