Sociālais darbs

Pakalpojuma mērķis

 

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, attīstot personas pašas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

 

Personas, kurām ir identificētas sociālās problēmas saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu vai nepieciešamas konsultācijas sociālo problēmu risināšanā.

 

Pakalpojums ietver

 

Profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, t.sk., vizītes klienta dzīvesvietā, individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi, psihosociālo un starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.