Sociālā atbalsta grupas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

 

Pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, saskatīt problēmu cēloni un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmrisināšanas pieredzi.

 

Pakalpojuma mērķa grupas

 

Dažādas klientu grupas atbilstoši viņu vajadzībām un sociālo problēmu cēloņiem.

 

Pakalpojums ietver

 

10 grupas nodarbības, profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē, pēc, atbilstoši grupas dalībnieku vajadzībām, izstrādāta nodarbību plāna

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams klienta IESNIEGUMS

! Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

 

KONTAKTPERSONAS:

Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, konkrētam gadījumam