Patversmes pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

 

Pakalpojums tiek nodrošināts ar mērķi sniegt īslaicīgu diennakts uzturēšanos pilngadīgām personām bez pastāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

 

Pilngadīgas personas bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijās nonākušās personas

 

Pakalpojums ietver

 

Personas pamatvajadzību nodrošināšanu, personiskās higiēnas iespēju nodrošināšanu un gadījuma risināšanu uz laiku līdz 3 mēnešiem

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams klienta IESNIEGUMS

 

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu 

 

Personām, kuras palikušas bez noteiktas dzīves vietas vai personām, kuras bez pajumtes ir palikušas stihiskas nelaimes dēļ.

 


Pakalpojumu piešķir personām, kuras ir rakstiski apņēmušās iesaistīties situācijas risināšanā, veicot līdzdarbības pienākumus un pakalpojuma saņemšanas vietā ievērot iekšējās kārtības noteikumus.


 

KONTAKTPERSONA:

Sociālā darbiniece
Daiga Zemke,
27020736, daiga.zemke@kuldiga.lv

 

Pakalpojums tiek nodrošināts Evaņģēlisko kristiešu draudzes “Zilais krusts” Kabiles filiālē