Mentora pakalpojums

 

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu atbalstu personām, kuras sava dzīvesveida, nepietiekamu sociālo prasmju vai tuvinieku atbalsta trūkuma dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības vai sociālo funkcionēšanu sabiedrībā.

 

Pakalpojuma mērķa grupa:

pakalpojumu piešķir gan pilngadīgām personām, gan bērniem/jauniešiem, kuriem tuvinieki nespēj sniegt pietiekamu atbalstu un rūpes.

 

Pakalpojums ietver:

mentora pakalpojumus līdz 24 stundām mēnesī pilngadīgām personām vai 2 reizes mēnesī bērniem/jauniešiem. Pakalpojumu pilngadīgām personām piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem vai pastāvīgi, bet bērniem/jauniešiem  – uz 12 mēnešiem.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

personas iesniegums vai bērna/jaunieša vecāka vai likumīgā pārstāvja ieniegums.

 

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

personām, kurām ir sociālā darbinieka atzinums vai sastādīts sociālās rehabilitācijas plāns.

 

KONTAKTPERSONAS:

Pilsētā deklarētajām personām:
Sociālā darbiniece
Daiga Zemke,
27020736, daiga.zemke@kuldiga.lv

 

Novada pagastos deklarētajām personām:
Sociālā darbiniece
Lelde Rozevska,
63323427, lelde.rozevska@kuldiga.lv