Higiēnas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

 

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu vajadzību pēc personīgās higiēnas, veicinot personas (ģimenes) socializēšanos un integrāciju sabiedrībā.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

 

Personas, kurām sadzīves apstākļu vai nepietiekamo sociālo prasmju dēļ nav iespējams nodrošināt savu un ģimenes locekļu personisko higiēnu.

 

Pakalpojums ietver

 

•dušas apmeklējumu 1 reizi nedēļā;
•veļas automāta izmantošanu 2 reizes mēnesī.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams klienta IESNIEGUMS

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu 

 

Personām (ģimenēm), kurām, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu sadzīves apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt savu un ģimenes locekļu personisko higiēnu.

 

KONTAKTPERSONA:
Sociālā darbiniece
Madara Baranovska,
Tālr. 63350605; mob. 20293014,
madara.baranovska@kuldiga.lv

 

 


PAKALPOJUMS TIEK NODROŠINĀTS SADARBĪBĀ AR:

 

Latvijas Sarkanā krusta Kurzemes komiteju, kontaktpersona Tatjana Kulbare (63322780)

 

Kuldīgas Apvienoto metodisko baznīcu, kontaktpersona Anitra Dieziņa (25902888), Kuldīgā, Policijas ielā 8.  →→→