Bērnu emocionālās audzināšanas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

 

Pakalpojums tiek nodrošināts ar preventīvu mērķi, lai vecākiem sniegtu nepieciešamās zināšanas par emocionālās audzināšanas nozīmi bērna attīstībā, harmoniskas personības veidošanā, kā arī mazinātu vardarbību pret bērnu.

 

Pakalpojuma mērķa grupas

 

Sociālā riska ģimenes, kurās ir bērni līdz 7 gadu vecumam.

 

Pakalpojums ietver

 

10 grupas nodarbības pēc noteiktas bērnu emocionālās audzināšanas programmas.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams IESNIEGUMS

 

! Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu

 

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Kristīne Ivanovska,
63350601,
kristine.ivanovska@kuldiga.lv

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Lorita Rimaševska,
63350601,
lorita.rimasevska@kuldiga.lv

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Vineta Brūdere-Sedliņa,
63322276,
vineta.brudere@kuldiga.lv