Ģimenes asistenta pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

 

Pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai, gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības.

 

Pakalpojuma mērķa grupas

 

1.Ģimenes, kurās ir hroniski slims bērns;
2. nepilnās ģimenes;
3.daudzbērnu ģimenes;
4.ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē.

 

Pakalpojums ietver

 

Ģimenes pakalpojumus 4 reizes nedēļā, 32 stundas mēnesī uz laiku līdz 6 mēnešiem.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams

 

Bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja iesniegums

 

Kam ir tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu 

 

1.ģimenēm, kurām ir nepietiekamas prasmes bērna audzināšanai;
2.ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

 

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Kristīne Ivanovska,
63350601,
kristine.ivanovska@kuldiga.lv

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Lorita Rimaševska,
63350601,
lorita.rimasevska@kuldiga.lv

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Vineta Brūdere-Sedliņa,
63322276,
vineta.brudere@kuldiga.lv