Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

 

pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

 

personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras bez citu palīdzības nespēj nokļūt uz darba vietu, izglītības iestādi, apmeklēt iestādes un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.

 

Pakalpojums ietver

 

Asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām nokļūt uz darba vietu un atpakaļ, uz izglītības iestādi vai Dienas aprūpes centru, apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes, iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams

 

1.Personas iesniegums
2.DEAK atzinums par asistenta nepieciešamību
3.izziņas/dokumenti/apliecinājumi par nepieciešamību apmeklēt sociālās aktivitātes

 

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi.

 

KONTAKTPERSONA:
Sociālā darbiniece
Madara Baranovska,
Tālr. 63350605; mob. 20293014,
madara.baranovska@kuldiga.lv