SOCIĀLIE DARBINIEKI GŪST PIEREDZI GAN LATVIJĀ, GAN KAIMIŅVALSTĪ IGAUNIJĀ

Pagājušajā nedēļā Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” sociālie darbinieki devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju, lai gūtu labās prakses piemērus par sociālo pakalpojumu pielāgošanas iespējām arī Kuldīgā.

 

Sociālie darbinieki paviesojās arī Skangaļu muižas “Mājas ģimenes atbalstam” Bērnu mājā, kur bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī jauniešiem līdz 24 gadu vecumam tirk nodrošināta mājas vide, kuras tuvinātas ģimenes modelim, lai bērni un jaunieši justos droši, uzklausīti, saprasti un mīlēti. Kā pastāstīja Bērnu mājas pārstāvis, tad  šeit bērniem un jauniešiem tiek sniegta sociālā rehabilitācija, tāpat tiek nodrošināta sociālā un medicīniskā aprūpe, veicināta un atbalstīta bērnu nodošana audzināšanā ģimenēs un audžuģimenēs. Kā viena no galvenajām prioritātēm ir noteikta sagatavot audzēkņus patstāvīgai dzīvei.

Šeit glīti un gaumīgi iekārtotas telpas, lai bērnos radītu pozitīvas asociācijas par ģimenisku vidi. Pie Bērnu mājas ierīkots arī piemājas dārziņš, kur tiek izaudzēts pašu vajadzībām nepieciešamākais, kā arī tiek aprūpēti ogulāju krūmi, kur katrs jaunietis tiek aicināts palīdzēt ar ražas novākšanu. Šeit viss norit saskaņoti un ģimeniskā gaisotnē!

 

Otrajā pieredzes apmaiņas dienā sociālie darbinieki apmeklēja Tartu sociālās un veselības departamentu, senioru Dienas centru, kurš ierīkots bērnudārzam tipiskā ēkā, kurā itin viss pielāgots, lai sniegtu pakalpojumu cilvēkiem, kuri slimo ar demenci. Mūsdienās nav mazums cilvēku, kuriem nācies saskarties ar demences skartiem senioriem un šī novecošanās posmam ļoti tipiskā saslimšana ir aktuāla visā pasaulē. Demence izpaužas kā atmiņas traucējumi, saslimšanai progresējot – cilvēks zaudē saprātu un rīkojas neadekvāti pieņemtajām sabiedrības normām. Piemēram, aizmirst noslēgt gāzes padevi plītij vai, atrodoties ārpus mājas, apmaldās un nespēj patstāvīgi atrast ceļu uz mājām. Ņemot vērā demences specifiku, Tartu ir radīts  specializēts sociālais pakalpojums personām ar demenci – Dienas centrs, uz kuru no rītiem apgādnieki var atvest savu aprūpējamo vai arī viņu uz centru atved specializētais transports.

 

Dienas centrā cilvēkiem tiek nodrošināta nemitīga uzraudzība, klienti var piedalīties radošajās darbnīcās, zīmēt, krāsot un savu iespēju robežās, darboties, lai nezaudētu sensorās iemaņas. Jāpiebilst, ka telpu un ārējās vides norobežojums ir nepieciešams, lai nodrošinātu personu ar demenci drošību.  

Attēlā redzams transporta kursēšanas biežums un laiks

 

 

→ Vairāk bildes sadaļā “Galerija”

 

 

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa