SOCIĀLAIS DIENESTS STRĀDĀ ATTĀLINĀTI, PALĪDZOT RISINĀT SITUĀCIJAS

Kuldīgas novada sociālais dienests, tāpat kā vairums valsts un pašvaldības iestāžu, saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, strādā attālināti. Tas nozīmē, ka sociālā dienesta darbinieki un sociālā darba speciālisti ir pieejami saziņai telefoniski, izmantojot e-pastus un citus populāras elektroniskās saziņas veidus, par to vienojoties ar klientu.

 

Laikā, kad sociālā darba speciālistu apsekošanas ir ierobežotas, aicinām sazināties ar sociālā darba speciālistiem un informēt par situācijām, kad vecāki nespēj nodrošināt bērnu pamatvajadzības vai ir aizdomas par vardarbību. Tāpat aicinām informēt par personām ar ierobežotām pašaprūpes spējām, kurām netiek nodrošināta aprūpe. Katrs gadījums tiks risināts individuāli, nepieciešamības gadījumā iesaistot policijas un medicīnas darbiniekus.

 

Saistībā ar pārtikas piegādi personām, Sociālais dienests seko Labklājības ministrijas norādījumiem un sadarbībā ar “Latvijas Sarkano krustu” nodrošina pārtikas paku pieejamību vistrūcīgāko personu atbalsta programmā.

 

Šīs programmas ietvaros atbalstu var saņemt personas, kas ir nonākušas krīzes situācijā. Par tādām šajā laikā tiek uzskatītas arī personas, kas veic pašizolāciju un kurām nav citu iespēju nodrošināt savas pamatvajadzības.

 

Laika posmā no 16. marta līdz 23. martam, iespēju nodrošināt pašizolāciju, Kuldīgas novadā ir lūgušas 3 personas. Pieprasījumus pēc pārtikas un medikamentiem saistībā ar Covid-19 ārkārtas situāciju Kuldīgas novada sociālais dienests nav saņēmis. Iedzīvotāji ir aicināti situācijas risināt, maksimāli izmantojot personiskos resursus, tomēr sociālie darbinieki ir gatavi konsultēt un sniegt sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par atbalsta iespējām.

 

Šobrīd Kuldīgas novada sociālā dienesta darbinieki strādā ikdienas slodzē un spēj iedzīvotājiem nodrošināt atbalstu un gadījumu risināšanu attālinātā veidā.

 

Sociālās palīdzības organizēšanas procesi nav apstājušies nemaz. Mājsaimniecībām, kurām noteikta atbilstība trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) līdz 2020. gada 31. martam, sociālais dienests, nepārbaudot datus un nepieprasot dokumentus, automātiski pagarina statusu līdz 31. maijam.

 

Mājsaimniecībām, kurām uz 31. martu nav bijis spēkā esošs trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss un to nepieciešams piešķirt no jauna, sazinās ar sociālo dienestu vai pagasta sociālo darbinieku pa tālruni. Darbinieks veiks interviju un informēs klientu par nepieciešamajām darbībām un informāciju trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa noteikšanai. Sociālā darba speciālists izveidos iztikas līdzekļu deklarāciju, izvērtēs ģimenes materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju. Personām un ģimenēm, kas palikušas bez iztikas līdzekļiem, vadoties pēc Labklājības ministrijas norādījumiem, tiks piešķirts pabalsts krīzes situācijā. Valsts apņēmusies daļēji kompensēt pašvaldības izdevumus krīzes pabalsta nodrošināšanai.

 

Sociālā darba jomā sociālie gadījumi tiek risināti, sazinoties telefoniski vai elektroniski, atceltas ir vien apsekošanas (izņemot galējas krīzes situācijas) un jebkādas grupu aktivitātes.

 

Daļa sociālo pakalpojumu, piemēram, dienas aprūpes centri ir slēgti, daļa pakalpojumu tiek piešķirti un nodrošināti attālināti.

 

Vairāk informācija lasāma: https://kuldiga.lv/aktualitates/4787-socialais-dienests-strada-attalinati-palidzot-risinat-situacijas 

 

 

Informācijas avots: www.kuldiga.lv