SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ ATTĀLINĀTAS KONSULTĀCIJAS UN ATBALSTU ATKARĪGĀM UN LĪDZATKARĪGĀM PERSONĀM

Kuldīgas novada sociālais dienests piedāvā attālinātu atbalstu atkarīgām personām un viņu tuviniekiem. 

Atkarīgas personas un viņu tuviniekus pa tālruni 27021901 darba dienās no 09.00 līdz 17.00 uzklausīs

sociālā darbiniece Leldi Rozevska – 27021901 .