SOCIĀLAIS DARBS AR ATKARĪGĀM PERSONĀM KULDĪGAS NOVADĀ

Sociālo darbu ar atkarīgām personām Kuldīgas novadā var iedalīt četrās grupās:

 • sociālais darbs ar atkarīgām personām;
 • sociālais darbs ar līdzatkarīgām personām;
 • atkarību profilakses darbs;
 • HIV profilakses punkts.

 

Ar iepriekšminētajām personu grupām Kuldīgas novadā strādā sociālā darbiniece Lelde Rozevska.

Sociālā darbinieka loma mūsdienās ir ļoti daudzpusīga. Sociālais darbinieks strādā ne tikai ar pašu personu, bet arī ietekmē vidi un sabiedrību (profilakses, izglītošana, problēmas aktualizēšana). Sociālajam darbiniekam, kas strādā ar atkarīgām personām ir nepieciešamas zināšanas un prasmes sniegt skaidrojumu gan par atkarības psiholoģiju un psihoterapiju (domāšana, uzvedība un jūtas), gan par jautājumiem, kas skar psihiatriju/ narkoloģiju (slimība, fizioloģija un ārstniecība). Diagnozi “atkarība” uzstāda narkologs, bet sociālā darbinieka loma, strādājot ar atkarīgām personām, ir būt starpniekam starp atkarīgo personu un sabiedrību, rehabilitācijas un ārstēšanas institūcijām.

 

Atkarība ir primāra, hroniska un progresējoša slimība, kas grauj ne tikai cilvēka fizisko un psihisko veselību, bet arī personību kopumā, ietekmē viņa sociālo statusu un palielina mirstības risku. Mēdz izdalīt atkarību no ķīmiskas vielas (psiholoģiskas un fizioloģiskas pārmaiņas lietojot vielu) un psiholoģisko atkarību, kas izpaužas kā pazemināta izturība pret nepatīkamiem notikumiem personas dzīvē. Atkarīgs cilvēks ļoti bieži pats saviem spēkiem un savu gribu nav spējīgs pārtraukt lietošanu. Tas nespēj kontrolēt psihoaktīvo vielu lietošanas biežumu un daudzumu, uzvedības, emocionālo un savstarpējo attiecību problēmas, kas radušās atkarības dēļ. Tāpat šiem cilvēkiem piemīt izteikta tendence noliegt savu slimību.

 

Veicot sociālo darbu ar atkarīgām personām, tiek izmantotas dažādas sociālā darba formas:

 • darbs individuāli – ar personu, ģimeni vai pāri;
 • grupu darbs – atbalsta grupas atkarīgām un līdzatkarīgām perosnām, īsās motivācijas programmas;
 • atkarību profilakses darbs – izglītošana, informēšana.

 

Sociālā darba pakalpojumu un konsultācijas atkarīgām un līdzatkarīgām personām Kuldīgas novadā ir iespējams saņemt ikvienam, kuriem ir nācies saskarties ar alkohola, smēķēšanas, narkotisko vielu, azartspēļu un datorspēļu atkarību sev vai tuviniekiem. Konsultācijas var saņemt neatkarīgi no vecuma, dzimuma, dzīves vietas un ienākuma līmeņa.

 

Konsultācijas laikā sociālais darbinieks:

 • sniegs atkarības un līdzatkarības veidošanās procesu skaidrojumu;
 • sniegs psiholoģisku un emocionālu atbalstu gan atkarīgai personai, gan viņu tuviniekiem;
 • motivēs apzināties nepieciešamību pārtraukt atkarību veicinošu dzīvesveidu, kā arī izskaidros pielietojamās metodes;
 • motivēs atpazīt un mainīt līdzatkarīgu uzvedību ;
 • atbalstīs personu remisijas (simptomu pierimšana un samazināšanās vai pilnīgs zudums) laikā.
 • sniegs informāciju par Latvijā pieejamiem resursiem (narkoloģiskās, psihiatriskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības iespējām), to saņemšanas iespējām un kārtību;
 • piesaistīs dažādus sociālos pakalpojumus, ņemot vērā personas individuālās vajadzības, piemēram, grupu nodarbības, psihologa pakalpojumu vai ilgstošu rehabilitāciju .

 


→ Sociālā darbiniece darbā ar atkarīgām personām Lelde Rozevska pieņem Kuldīgas novada p/a ,,Sociālais dienests” struktūrvienībā ,, Sociālā atbalsta – resursu centrs”, Liepājas ielā 37 (ieeja no sētas puses, bijusī ,,Kuldīgas slimnīcas uzņemšanas nodaļa”).

→ Konsultāciju var saņemt pirmdienās no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz18:00, ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 vai iepriekš pierakstoties abpusēji izdevīgā laikā.

→ Plašākai informācijai var zvanīt 63323427 vai mob.tel. 27021901. Informācija par pakalpojumiem pieejama arī sociālā dienesta mājaslapā www.socialais.kuldiga.lv


 

 

Teksts: Lelde Rozevska

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests

sociālā darbiniece darbā ar atkarīgām personām