Sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu kompleksu pasākumu kopumu, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, veicina zaudēto prasmju apgūšanu vai atjaunošanu, palīdzot personai integrēties sabiedrībā un darba tirgū.

 

Pakalpojuma mērķa grupa:

•Personas ar funkcionāliem traucējumiem,
•Politiski represētas personas,
•Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas

 

Pakalpojums ietver:

Pakalpojums ietver 14 vai 21 dienu sociālās rehabilitācijas kursu ar diennakts uzturēšanos, fizioterapiju un fizikālo terapiju, sociālā darbinieka, psihologa, ergoterapeita, ārsta, un citu speciālistu konsultācijām, aktīvās atpūtas iespējas un citi rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši personas individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.Personas iesniegums
2.Izziņa no ģimenes ārsta ar diagnozes kodiem un inf-ja par kontrindikāciju neesību
3.Politiski represētās personas vai Černobiļas AES dalībnieka apliecība

 

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi.

 

KONTAKTPERSONA:
Sociālā darbiniece
Ieva Rancāne,
Tālr. 63350602; mob. 27020746,
ieva.rancane@kuldiga.lv