Vienreizēji pabalsti ārkārtas situācijā

Pabalstu piešķir, neizvērtējot klienta materiālos resursus:

  • Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir gadījumos, kad ģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzībasun krīzes situācijas risināšanai ir nepieciešama materiāla palīdzība;

 

  • dabas vai cilvēku izraisītās katastrofas gadījumā -1 (vienas) valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, ja katastrofa skārusi dzīvojamo vidi, bet 50 % apmērā no 1 (vienas) valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja katastrofa skārusi dzīvojamās vides palīgēkas;

 

  • gadījumos, kad, saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu, no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ ir radušās pēkšņas materiālās grūtības, kas apdraud ģimenes (personas) sociālo funkcionēšanu –50 % apmērā no 1 (vienas) valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.