Pabalsti bērna izglītībai un audzināšanai

Pabalstu piešķir:

obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem:

  • reizi gadā mācību līdzekļu iegādei – 36 euro;
  • ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar rēķinu;
  • ēdināšanas izdevumu apmaksai Kuldīgas novada internātā, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam  saskaņā ar rēķinu;
  • reizi gadā ēdināšanas izdevumu apmaksai bērnu un jauniešu nometnēs, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam  saskaņā ar rēķinu

 pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu apmaksai bērnam:

  • ne vairāk kā 180 euro gadā.

!!!

Pabalstu pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu apmaksai piešķir atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu.