Pabalsti veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai

Pabalstu piešķir:

ārstēšanās izdevumiem, (stacionārā medicīniskā palīdzība, ambulatorā medicīniskā palīdzība, neatliekamā medicīniskā palīdzība) ne vairāk kā 180 euro gadā;

redzes korekcijai bērnam (optisko briļļu un ārstniecisko lēcu iegādei)ne vairāk kā 90 euro gadā;

zobu ārstēšanai un protezēšanai ne vairāk kā 90 euro gadā.

 

Pabalstu piešķir personai, pamatojoties uz iesniegtajiem maksājumus attaisnojošiem  dokumentiem , kas iesniegšanas brīdī nav vecāki par 12 mēnešiem un to kopsumma ir ne mazāka par 25 euro.

 !!!

Par maksājumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi:  kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājuma uzdevumi, un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes utml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena.