Materiālais atbalsts pēc ārpusģimenes aprūpes pilngadību sasniegušam bērnam

Pabalstu piešķir pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes.

  • 128,06 euro  vienreizējs pabalsts patstāvīgas  dzīves uzsākšanai.
  • 250 euro vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.
  • 64,03 euro ikmēneša pabalstu, ja iegūst izglītību līdz 24 gadu vecumam.
  • 45 euro dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ( īre, apsaimniekošana, apkure, elektroenerģija, gāze, ūdens, kanalziācija, sadzīves atkritumi) piešķir uz bērna bāreņa un bērna, kurš palicis bez vecāku gādības iesnieguma pamata.