Citi sociālās palīdzības veidi

IEDZĪVOTĀJI, KURI NONĀKUŠI KRĪZES SITUĀCIJĀS, ATBALSTU VAR SAŅEMT

ARĪ KULDĪGĀ DARBOJOŠAJĀS NEVALSTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS!!!

 

 

AKTUALITĀTES!!!

 

 

EIROPAS ATBALSTA FONDA PAKU SORTIMENTS KĻUVIS VĒL DAUDZVEIDĪGĀKS    

        

2014.gada 12.martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta regula Nr.223/2014 par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – regula Nr.223/2014), ar kuru izveido Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds).

 

Gan Fonda atbalsta saņēmējus – mērķgrupu, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakās iekļaujamās preces, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izdales biežumu un daudzumu, kā arī maltītes nodrošināšanu un izdalīšanu katrai mērķgrupas personai nosaka Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

 

→ Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, higiēnas un saimniecības preces, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk – ģimene (persona)), kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

 

 

Par skolas piederumu paku saturu skatīt informāciju pielikumā → Skolas_piederumi_

 

PAR ATBALSTA PAKU SAŅEMŠANU INFORMĀCIJU SKATĪT ŠEIT → https://socialais.kuldiga.lv/ka-tiek-organizeta-eiropas-atbalsta-fonda-partikas-un-higienas-paku-izdale-pagastos-un-pilseta/ 

 

 

Informācijas avots: www.atbalstapakas.lv

Atbildīgā par informācijas ievietošanu: Vineta Brūdere-Sedliņa


 

 

ĢIMENĒM, KURAS NONĀKUŠAS KRĪZES SITUĀCIJĀS KULDĪGĀ ATBALSTU SNIEDZ ARĪ “KRAUKĻA FONDS”

 

Labdarības projekta mērķis ir palīdzēt ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas grūtībās un saviem spēkiem krīzes situāciju nespēj atrisināt. “Kraukļa fonds” dibināts Rīgā 2009. gadā, lai ekonomiskās krīzes laikā palīdzētu trūcīgākajām rīdzinieku ģimenēm. Šobrīd “Kraukļa fonds” ir tā attīstījis savu labdarības misiju, ka spēj palīdzēt arī Kuldīgas ģimenēm, kuras lūgušas palīdzību.

KF

“Kraukļa fonds” Kuldīgā sadarbības partneris ir biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis”, Liepājas ielā 14 (virs Euroskor veikala). Pārtikas pakas var saņemt iepriekš piesakoties pa tālruni 29682802. Paku izdales pasākumi notiek katru otro sestdienu.

! Lai ģimene ar bērniem saņemtu pārtikas pakas, viņai nav jābūt atzītai par trūcīgu vai maznodrošinātu, jo šīs nav Eiropas Savienības pārtikas pakas un tiek dalītas pateicoties sadarbībai ar uzņēmējiem Latvijā.