SOCIĀLĀ ATBALSTA GRUPA “KOPĀ BŪT” MUZICĒ MUZEJĀ

Decembra sākumā sociālā atbalsta grupa, kurā darbojas cilvēki ar īpašām vajadzībām „Kopā būt” sniedza brīnišķīgu un skanīgu Ziemassvētku koncertu Kuldīgas muzejā.

Sociālā atbalsta grupa “Kopā būt” darbojas Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem paspārnē. Dienas centra pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, jaunu sociālo kontaktu veidošanu, personīgo resursu apzināšanos, sociālo prasmju attīstīšanu, nodrošinot personu izglītošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un psihosociālo atbalstu.

 

Dienas centra pakalpojums ietver rehabilitācijas/motivācijas programmas, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un psihosociālo atbalstu. Līdztekus nodarbībām un aktivitātēm, nozīmīga vieta pakalpojuma sniegšanā ir integratīviem pasākumiem, kas tiek organizēti gan Dienas centrā, gan ārpus tā – muzeju, izstāžu, sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, pastaigas pilsētā, izbraukumu ekskursijas, piedalīšanās dažādās sabiedriskās aktivitātēs, sadarbība un kopēji pasākumi ar citiem Dienas centriem. Klientiem ir iespēja piedalīties dažādos sporta pasākumos.

 

Pakalpojuma saņēmēja ieguvumi: Dienas centrā klientiem tiek organizētas daudzveidīgas nodarbības, kurās klientiem ir iespēja apgūt jaunas iemaņas un stiprināt jau apgūtās prasmes un iemaņas,sociālo iemaņu un prasmju apguve «Radošo lietu darbnīca», teātra nodarbības, mūzikas nodarbības, ārstnieciskā fizkultūra, sporta nodarbības, izglītojošas un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Lai saņemtu pakalpojumu Dienas centrā ir nepieciešams personas iesniegums! Par Dienas centru vairāk informācijas varat iegūt pie sociālās darbiniece Inetas Eņģeles 63350605, ineta.engele@kuldiga.lv

 

 

 

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: no Kuldīgas muzeja arhīva