SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRĀ ATSKAITĀS PAR PAVEIKTO

 

14. jūnijā, Slimību profilakses un kontroles centrā Rīgā (turpmāk – SPKC) norisinājās HIV profilakses punktu (turpmāk – HPP) ikgadējā sanāksme, kurā piedalījās HPP koordinatori un darbinieki no 16 Latvijas pašvaldībām, to starp arī no Kuldīgas.

Koordinatori un darbinieki no 16 Latvijas pašvaldībām (Rīgas, Bauskas, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Ķekavas, Liepājas, Ogres, Olaines, Saldus, Talsiem, Tukuma, Balviem un Ventspils),

Sanāksmes dalībnieki dalījās ar paveikto, tika apzināti aktuālākie jaunumi HIV profilakses jomā un kaitējuma mazināšanā, kā arī tika apspriesta Eiropas Komisijas projekta “Vienotā rīcība HIV un pavadošo infekciju profilaksē un kaitējuma mazināšanā” norise Latvijā, kura īstenošanā piedalās SPKC.

Šādas sanāksmes SPKC organizē reizi gadā. Tajās tiek pārrunāti visu HPP darbības rādītāji. Šogad tika secināts, ka HPP darbības rādītājiem ir tendence palielināties, piemēram, veikto eksprestestu skaits 2016. gadā ir bijis 12 588, salīdzinājumā ar 2013. gadu – 11 612. Arī konsultāciju skaits 2016.gadā ir pieaudzis līdz 17557, salidzinājumā ar 2013. gadu – 12195 (tabulā attēloti Kuldīgas HPP darbības rādītāji).

 

Viens no būtiskākajiem HIV infekcijas ierobežošanas pasākumiem injicējamo narkotiku lietotāju vidū ir šļirču apmaiņas programmu īstenošana un to pieejamības nodrošināšana valstī. Katru gadu izsniegto šļirču skaits injicējamo narkotiku lietotājiem Latvijā pakāpeniski ir palielinājies – 2012. gadā HPP injicējamo narkotiku lietotājiem tika izsniegtas 310 234, bet 2016. gadā jau 720 949 šļirces (tabulā attēloti Kuldīgas HPP darbības rādītāji).

 

 

Latvijā HPP tīkls darbojas jau kopš 1997. gada un par tā koordinēšanas jautājumiem kopš 2013. gada ir atbildīgs SPKC. HPP tīkls veic HIV infekcijas ierobežošanas pasākumus injicējamo narkotiku lietotāju vidū, īstenojot šļirču apmaiņas programmu darbu un pieejamību valstī, kā arī veic HIV profilakses pasākumus vispārējās populācijas vidū. Vairāk par HIV profilakses punktiem un to pakalpojumiem var lasīt SPKC mājas lapas sadaļā “HIV profilakses punkti” (https://www.spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/hiv-profilakses-punkti).

Sagatavoja: Lelde Rozevska, atsaucoties uz SPKC pieejamo informāciju

Foto:  no Slimību profilakses un kontroles centra arhīva un huffingtonpost.com