SAGATAVOTS APKĀRTRAKSTS “Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai”

Lai palīdzētu Latvijā ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas maksimāli samazina ilgstošās aprūpes iestādēs esošo  personu skaitu, Kurzemes plānošanas reģionā līdz 2022.gadam tiek īstenots projekts
KURZEME VISIEM
(projekta nr. 9.2.2.1./15/I/004)
Labklājības ministrija ir sagatavojusi apkārtrakstu Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai par aktuālo procesa ieviešanā Latvijā. Aicinām iepazīties un būt informētiem!
Apkārtrakstā var lasīt:
  • Kā notiek DI projektu īstenošana Latvijā
  • Noslēgumam tuvojas DI mērķa grupu vajadzību izvērtējums
  • Uzsākta institūciju reorganizācijas plānu izstrāde
  • Uzsākta DI plānu izstrāde
  • DI pakalpojumi, ko pašvaldības uzsāk sniegt jau tagad
  • Komunikācijas kampaņa – sabiedrības izpratnei un iesaistei

Teksts un foto: www.kurzemevisiem.lv