SEMINĀRS SOCIĀLĀ APRŪPĒTĀJA PROFESIONĀLĀ KOMPETENCE – SASKARSME UN EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE SNIEDZOT APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMU

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra

“SOCIĀLAIS DIENESTS”


SEMINĀRA NORISES VIETA:

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, Dzirnavu iela 9, Kuldīga, 2.stāva zālē.

 

DATUMS UN LAIKS: 2017. gada 7. marts no plkst. 10.00 līdz 14.00

 

SEMINĀRA MĒRĶIS:

Pilnveidot zināšanas par sociālā aprūpētāja profesionālās kompetences robežām aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas ietvaros. Nostiprināt pozitīvas saskarsmes veidošanu un veicināt emocionālo inteliģenci klientu aprūpē.

 

DIENAS KĀRTĪBA:
10.00  –  11.00
  Izpratne par sociālā aprūpētāja zināšanām, vērtībām, prasmēm un profesionālo kompetenci.
11.00  –  11.30  Spēja pilnveidot neverbālo un verbālo saskarsmi .Pārzināt saskarsmes īpatnības senioru aprūpē.

11.30  –  12.00  Pārtraukums.

12.00  –  12.30 Pilnveidot pozitīvas saskarsmes spējas.
12.30  –  13.00  Spēja diplomātiski risināt konfliktsituācijas un pārvarēt barjeras klientu aprūpē.
13.00  –  13.30  Veicināt savu motivāciju.

13.30  –  14.00  Jautājumi/diskusija/aptauja – Apliecinājumu par piedalīšanos 4 st. seminārā pasniegšana.

Par piedalīšanos seminārā pieteikties līdz 2017. gada 6. martam pie sociālās darbinieces Ineses Jaunzemes, zvanot 27020734 vai rakstot uz inese.jaunzeme@kuldiga.lv.