RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA SPECIĀLISTI IERODAS PIEREDZES APMAIŅĀ KULDĪGĀ

13. maijā Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” pieredzes apmaiņā ieradās aptuveni 30 kolēģi no Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālā dienesta.

Viesos Rīgas kolēģi.

Rīgas kolēģi noskatījās un noklausījās prezentāciju par sociālo palīdzību Kuldīgas novadā, kā arī direktores vietniece Anda Šlakorciņa viesus iepazīstināja ar sociālo pakalpojumu klāstu Kuldīgā un novadā.

IMG_1580 Viesi vairāk interesi izrādīja par asistenta pakalpojumu un tā organizēšanu Kuldīgā. Tāpat arī, jautājumus uzdeva par to, kādas kompetences Kuldīgas sociālajā dienestā izpilda sociālās palīdzības organizatori. Atzinīgi vārdi tika izteikti par Kuldīgas sociālā dienesta telpu piemērotību un universālā dizaina izveidi cilvēkiem ar redzes problēmām.

 

 

 

 


Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: no Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”

un www.kurzemnieks.lv arhīva