RĪGĀ NORISINĀJĀS IKGADĒJĀ KONFERENCE SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTIEM

4. novembrī Rīgā Labklājības ministrs Jānis Reirs atklāja ministrijas rīkoto konferenci sociālā darba speciālistiem “Profesionālā integritāte sociālajā darbā I: Sociālā darba pamatvērtības”. Uz konferenci devās arī Kuldīgas novada sociālie darbinieki, lai gūtu informāciju par sociālās sfēras inovācijām Eiropā un Latvijā.

Labklājības ministrs uzsvēra, ka: „Jebkuras sistēmas attīstība un spēja veiksmīgi funkcionēt ir tieši saistīta ar profesionāli, šajā gadījumā sociālā darba speciālistu. Drosmīgs, motivēts, objektīvs taisnīgs un iejūtīgs sociālā darba speciālists ir atslēga sakārtotas un harmonizētas sabiedrības un sociālās vides attīstībai.”

Konferences mērķis bija izvirzīts, lai veicinātu sarunas par profesionālo integritāti – vienu no būtiskākajiem profesionāli raksturojošiem pamatprincipiem, kas paredz konsekventu un apzinātu rīcību saskaņā ar izvēlētās profesijas vērtībām un darbības principiem. Konferences  norise risinājās divās plenārsēdēs.  Pirmajā tika runāts par sociāla darba pamatvērtību un profesionālās integritātes izpratni, situāciju Latvijā un Eiropā, kā arī notika diskusija par sociāla darba pamatvērtību ievērošanu un veicināšanu sociālā darba praksē, izglītībā un sociālā darba politikā. Diskusijā piedalījās arī Saeimas deputāte Aija Barča, Lielbritānijas sociālo darbinieku asociācijas pārstāvis Gajs Šenans, Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības eksperti.

Konferences otrā daļā tika piedāvāti iedvesmojoši institūciju un profesionāļu pieredzes stāsti par sociālā darba pamatvērtību realizāciju praksē.

 

 

Teksts un foto: Labklājības ministrija