PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS DIENAS CENTRĀ CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI IR IESPĒJA APGŪT UN ATJAUNOT IKDIENĀ NEPIECIEŠAMĀS PRASMES

Katru trešdienu Sociālā dienesta Dienas centrā cilvēkiem ar invaliditāti, Liepājas ielā 14, Kuldīgā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros norisinās atbalsta grupa cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ar mērķi sekmēt viņu kvalitatīvu iekļaušanos sabiedrībā. 8. maija nodarbībā, kuru vadīja sociālās darbinieces Daiga Zemke un Vineta Brūdere-Sedliņa, dalībnieki apguva un atsvaidzināja zināšanas par pašaprūpi, par saviem ikdienas pienākumiem mājās un sabiedrībā.

Foto: Igeta praktiskajā uzdevumā atzīmē, kurus darbus ikdienā dara pati, bet kurus ar citu personu atbalstu.

 

 

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa