POLITISKI REPRESĒTĀS PERSONAS UN NACIONĀLĀS PRETOŠANĀS KUSTĪBAS DALĪBNIEKI UZ LATVIJAS VALSTS 100. GADADIENU SAŅEMS VIENREIZĒJU PIEMAKSU

Labklājības ministrija informē, ka politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki par godu Latvijas valsts 100. gadadienai saņems vienreizēju 1oo euro lielu atbalstu. Atbalsts tiks piešķirts tām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem statuss ir piešķirts un Iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada 30. septembrim un kuru dzīves vietas adrese ir deklarēta vai reģistrēta Latvijā.

 

Atbalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Plānots, ka VSAA atbalstu izmaksās novembrī, taču ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim. Atbalsta saņēmējiem, kuri ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar pensiju, un šīm personām atbalsta saņemšanai nebūs jāiesniedz iesniegums. Savukārt personām, kuras nesaņem invaliditātes vai vescuma pensiju, VSAA nosūtīs uz šo personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi Latvijā paziņojumu par atbalsta pieprasīšanas kārtību.

 


Sociālais dienests informē, ka, ja persona pieprasa sociālo palīdzību saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, novērtējot personas ienākumus, izmaksātais atbalsts netiks ņemts vērā iztikas līdzekļu deklarācijā!


 

 

Informācijas avots: Labklājības ministrija