KURZEMĒ PIEEJAMS “ATELPAS BRĪŽA” PAKALPOJUMS!

Tagad arī Kurzemē ir pieejams “atelpas brīža” pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti! Kuldīgas novada ģimenes šobrīd pakalpojumu var saņemt Liepājā, kur šī gada sākumā darbību sāka biedrība “Dižvanagi”, kur jaunajā Baltijas rehabilitācijas centrā primāri pakalpojumi vērsti uz bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Tas nozīmē, ka tagad arī Kurzemē ir vieta, kur var saņemt “atelpas brīža” pakalpojumu – bērna ar invaliditāti īslaicīgu aprūpi un uzraudzību pie pakalpojuma sniedzēja vienu vai vairākas diennaktis, tādējādi dodot iespēju vecākiem iegūt laiku sev. Pakalpojuma ietvaros bērnam tiek nodrošināta ēdināšana, saturīga brīvā laika pavadīšana, pašaprūpes spēju attīstība, pastaigas un speciālistu konsultācijas. Svarīgi, ka šo pakalpojumu bez maksas līdz 30 diennaktīm gadā var saņemt jebkura ģimene, kuras bērnam ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Lai izmantotu šo iespēju, vecākiem jāiesniedz iesniegums un atbilstoši dokumenti savas dzīvesvietas sociālajā dienestā un pakalpojuma izmaksas tiks segtas no projekta “Kurzeme visiem” līdzekļiem.

 

Kuldīgas sociālais dienests aicina ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, pieteikties bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa ietvaros. Pieteikšanās un vairāk info pie sociālās darbinieces INETAS EŅĢELES tālr. 63350605 vai e-pastā: ineta.engele@kuldiga.lv

 

VAIRĀK INFO ŠEIT → http://socialais.kuldiga.lv/aicinajums-vecakiem-ar-berniem-kuriem-noteikta-invaliditate/

 

 

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa