PAR ASISTENTU ATSKAITI APRĪLĪ

Kuldīgas novada sociālais dienests informē, ka asistenta atskaites par 2020. gada aprīli NAV jāiesniedz!

Asistentiem par sniegtajiem pakalpojumiem tiks aprēķināta vidējā alga ņemot vērā iepriekšējos 3 mēnešus.

 


→ Asistents sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas funkcionēšanas ierobežojumiem aktivitātēm ārpus mājas, kad invaliditātes dēļ cilvēks to nevar patstāvīgi. No valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā pašvaldībā var pieprasīt personas ar I vai II grupas invaliditāti, kurām Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fukcionālajiem traucējumiem.

→ Ministru kabineta noteikumi Nr. 942 nosaka kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā.

 

 

Sociālā darbiniece Madara Baranovska