PAPLAŠINOT PAKALPOJUMU KLĀSTU, AICINĀM PIETEIKTIES PĒDU APRŪPES SPECIĀLISTU

Aicinām pakalpojumu sniedzējus sadarboties ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” pēdu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā personām, kuras noteiktas diagnozes, funkcionālo traucējumu vai sociālo apstākļu dēļ nespēj pašas saviem spēkiem veikt pēdu aprūpi.
***
Ar pakalpojuma specifikāciju varat iepazīties šeit⇒ pedu aprupe_tehniska specifikacija.
Piedāvājumu aicinām iesniegt līdz 15.07.2019.,izmantojot šādu pakalpojuma piedāvājuma formu⇒ piedavajuma veidlapa_pedu aprupes pakalpojumam.
***
Piedāvājumi iesniedzami personīgi vai ar pastu: Kuldīgas pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā –9, Kuldīgā, LV-3301 vai elektroniskā veidā apliecināti ar elektronisko parakstu, sūtot uz soc.dienests@kuldiga.lv.
***
Kontaktpersona: sociālā darbiniece Madara Baranovska, tālr.63350605, 20293014, e-pasts: madara.baranovska@kuldiga.lv