SOCIĀLAIS DIENESTS ATBALSTĪS VAIRĀKAS IEDZĪVOTĀJU GRUPAS, NODROŠINOT DEGUNA UN MUTES AIZSEGUS

Viens no pamatprincipiem, kurš saskaņā valstī noteiktajiem drošības pasākumiem ir jāievēro, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir distancēšanās. Distancēšanās un drošības nodrošināšanai iedzīvotāji ir aicināti izmantot arī mutes un deguna aizsegus (maskas). Masku lietošana nu jau ir obligāta prasība gan sabiedriskajā transportlīdzeklī, kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās, dievkalpojumu norises vietās, valsts un pašvaldību iestādēs.

 

Ņemot vērā šī brīža Covid-19 vīrusa izplatību un to, ka Kuldīgas novada pašvaldībā dzīvo vairums sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas, tad Kuldīgas novada pašvaldībā no šī gada 2. novembra līdz gada beigām t.i. 31. decembrim tiks sniegts materiāls sociālais atbalsts, izsniedzot vairākkārt lietojamas mutes un deguna aizsargmaskas, lai mūsu iedzīvotājiem būtu vieglāk veikt savas ikdienas vajadzības, neizlietojot savus personīgos līdzekļus masku iegādei.

 

       Sejas un deguna aizsargmaskas varēs saņemt:

 • trūcīgas un maznodrošinātas personas;
 • personas, kurām ir piešķirts patversmes pakalpojums, ilgstošas izmitināšanas pakalpojums;
 • personas, kurām ir piešķirts pakalpojums aprūpei mājās;
 • senioru Dienas aprūpes centra apmeklētāji;
 • Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem apmeklētāji;
 • personas, kurām piešķirts krīzes centra pakalpojums;
 • 1. un 2. invaliditātes grupas saņēmēji un arī personas, kurām invaliditāte noteikta līdz pilngadības sasniegšanai. Izņēmums ir nepilngadīgas personas līdz 13 gadu vecumam, kurām sejas aizsargmasku lietošana nav obligāta.

 


 

Lai pieteiktos sejas un deguna aizsargmasku saņemšanai, Kuldīgas Sociālais dienests ir izstrādājis noteiktu kārtību,lai izdales process noritētu ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

 

→ Kuldīgas pilsētā dzīvojošie iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikt vizīti sociālajā dienestā pa tālruni 63350107, lai vienotos par konkrētu datumu un laiku, lai ierastos klātienē un saņemtu masku.  Pagastos dzīvojošie iedzīvotāji aicināti sazinās ar savu sociālo darbinieku un noskaidro konkrētu ierašanās datumu un laiku maskas saņemšanai.

→ Ierodoties sociālajā dienestā, iedzīvotājam lūgs parakstīties par aizsargmaskas saņemšanu.

 


 

Kā jau tika ziņots iepriekš, tad oktobra mēneša pēdējā nedēļā Kuldīgas novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos  novadā strādājošās šuvējas, kuras būtu gatavas nedēļas laikā izgatavot ap 100 higiēnisko vairākkārt lietojamo sejas masku. Atsaucoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendācijām, Veselības ministrija norādīja, ka mutes un deguna aizsegam ir jābūt izgatavotam pēc noteiktiem kritērijiem:

 • cieši pieguļošam sejai;
 • viegli nomaināmam, ja tas kļuvis mitrs vai netīrs;
 • izgatavotam no tāda materiāla, ko var mazgāt 60ºC temperatūrā, lai iznīcinātu iespējamo piesārņojumu ar mikroorganismiem;
 • pietiekamai elpošanas ceļu pilienu aizturei, tajā pat laikā nodrošinot brīvu elpošanu;
 • izgatavotam no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons u. tml.) ar iespēju nofiksēt masku aiz ausīm vai sasiet aiz galvas.

 

Sociālais dienests aicina un lūdz sabiedrību būt vērīgiem, izpalīdzīgiem un ieinteresētiem līdzdarboties, lai ierobežotajos apstākļos varam sniegt sociālo atbalstu tiem, kuriem tas šobrīd visvairāk nepieciešams.

 

Teksts un foto: sociālā darbiniece Vineta Brūdere-Sedliņa