NOTICIS IEDZĪVOTĀJU INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

Piektdien, 19. februārī Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” rīkoja ikgadējo tikšanos ar novada iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem, lai informētu par sociālās palīdzības pieprasīšanas un saņemšanas kārtību, izmaiņām sociālās palīdzības jomā un sociālajiem pakalpojumiem.

     Informatīvo semināru atklāja sociālā dienesta vadītāja Maruta Jautaiķe. Viena no semināra aktuālākajām tēmām bija saistīta ar izmaiņām saistošajos noteikumos, kas stājušies spēkā no šī gada 1. janvāra un nosaka sociālās palīdzības pabalstu pieprasīšanu, izvērtēšanu un piešķiršanu. Jaunajos noteikumos ir ietverti noteikumi par to, kādi dokumenti uzskatāmi par maksājumus apliecinošiem un kopā ar iesniegumu iesniedzami sociālajā dienestā, lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, t.i. par komunālajiem maksājumiem un kurināmā iegādi kā arī veselības aprūpi, zobārstniecību un redzes korekcijas izdevumiem bērnam. Noteikumi turpmāk paredz, ka par maksājumus apliecinošiem un attaisnojošiem dokumentiem sociālais dienests uzskata kases čekus, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājuma uzdevumus un grāmatvedības uzskaites dokumentus – rēķinus, pavadzīmes utml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena.

Jautaiķe informēja arī, ka no 2016. gada 1. janvāra ir spēkā saistošie noteikumi Kuldīgas novadā par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem. Jaunajos noteikumos noteiktas izmaiņas piemēram, apbedīšanas pabalstam, kā arī pabalstam, kuru izmaksā personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma vietas. Līdz šim, lai persona, kura atbrīvojusies no ieslodzījuma vietas saņemtu pabalstu, bija jānokārto atbilstība trūcīgam vai maznodrošinātam statusam, taču turpmāk šādas formalitātes jākārto nebūs.

     Semināra turpinājumā par sociālajiem pakalpojumiem informēja sociālā dienesta vadītājas vietniece Anda Šlakorciņa. Visu semināra laiku klātesošie izrādīja interesi par pakalpojumu izvērtēšanas un piešķiršanas nosacījumiem, kā arī to, uz cik ilgu laiku pakalpojumus piešķir. A. Šlakorciņa savā prezentācijā stāstīja arī par nesen ieviesto pakalpojumu Kuldīgas novadā sadarbībā ar „Latvijas Samariešu apvienība” „Samariešu atbalsts mājās”. Tas ir aprūpes mājās pakalpojums, kurš ļauj tiem cilvēkiem, kuri dzīvo laukos, kuriem nav pieejamas ērtības un ir grūtības pašiem sevi pilnvērtīgi apkopt, palikt savās mājās un dzīvot pilnvērtīgu dzīvu ierastajā vidē. Lauku rajonos galvenā problēma nodrošināt kvalitatīvu aprūpi mājās ir infrastruktūras, mūsdienīgu apstākļu un ērtību trūkums, tādēļ arī Kuldīgas novadā pie lauku ļaudīm, kuriem piešķirts iepriekš minētais pakalpojums 1-2 reizes mēnesī brauc mobilais aprūpes busiņš, kurš ir aprīkots ar visu nepieciešamo cilvēka higiēnas nodrošināšanai. Samariešu atbalsts mājās tiek nodrošināts ar īpaši aprīkotām automašīnas, kurās izveidots pārvietojams aprūpes birojs ar autonomās strāvas ģeneratoru, dušu ar silto un auksto ūdeni, tualeti, gāzes plītiņu, ledusskapi, veļas mazgājamo mašīnu, specializēto aprīkojumu pēdu kopšanai un matu griešanai dodoties pie cilvēka uz viņa dzīvesvietu.

     Informatīvajā seminārā galvenais uzsvars tika likts uz to, ka sociālajā dienestā katrs sociālais gadījums, katrs klients un klienta vajadzības tiek izvērtētas individuāli. Klients vēršas sociālajā dienestā ar iesniegumu un tad jau sociālais darbinieks cilvēkam ieteiks risinājumu viņa problēmai vai arī ieteiks kā rīkoties. Sociālā dienesta speciālisti sniegs iedzīvotājiem konsultācijas gan par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanas nosacījumiem, gan par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pabalstiem  un sociālajiem pakalpojumiem.

    

Informāciju sagatavoja

Sociālās palīdzības organizatore

Vineta Brūdere-Sedliņa

2016.g.

 

 

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *