MARTĀ ATKAL NOTĀRU DIENAS!

Notāru padome izteikusi iniciatīvu arī šogad martā rīkot Notāru dienas un noteiktam skaitam iedzīvotāju sniegt konsultācijas viņu faktiskajās dzīvesvietās.  Noteiktais aptuvenais rādiuss, kur notāri izbrauktu ir 50-60 km no attiecīgā notāra amata vietas.

 

Pasākuma mērķis – mazināt nevienlīdzību.

 

Mērķgrupa – cilvēki, kuriem ir fiziskas grūtības pārvietoties; cilvēki, kuriem ir grūtības nokļūt konsultāciju vietās viņu materiālā stāvokļa dēļ (veci cilvēki, daudzbērnu ģimenes, ģimenes ar maziem bērniem).

 

 

Vineta Brūdere-Sedliņa