NORĀDES ASISTENTIEM PAR MARTA ATSKAITI

Lai sniegtu atbalstu asistenta pakalpojuma saņēmējiem un pakalpojuma sniedzējiem (asistentiem) asistenta pakalpojuma saņemšanai laikā, kamēr visā Latvijas valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija COVID-19 epidēmijas izplatības ierobežošanai, Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 942), kuri stājas spēkā 2020. gada 18. martā.

 

Norādes kā pildīt asistenta atskaiti pār šī gada marta mēnesi:

→ Asistenta atskaiti par šī gada marta mēnesi līdz 12. martam ir jāpilda tā kā līdz šim. No 13. marta atskaitē ir jāraksta tās aktivitātes, kuras bija paredzētas, ja nebūtu izsludināta krīzes situācija.

→ Atskaite ir jāieliek aploksnē, uz kuras ir norādīts “Madara Baranovska”  un jāiemet sociālā dienesta pastkastītē, kuru atradīsiet pie Dzirnavu ielas 9 galvenās ieejas ārsienas.

→ Informācijai zvanīt sociālajam darbiniekam Madarai Baranovskai, tālr. 20293014.