NO 1. OKTOBRA KULDĪGAS NOVADA P/A “SOCIĀLAIS DIENESTS” KOLEKTĪVS KĻŪS KUPLĀKS

Šodien Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” pulcējās gan pilsētas sociālie darbinieki, gan pagastos strādājošie sociālie darbinieki, lai pārrunātu nākotnes plānus, kuri saistīti ar novadā notiekošo reorganizāciju. Lai arī šādas kopīgas tikšanās vienmēr rīkotas regulāri, tad šī reize bija jo īpaša. No šī gada 1. oktobra pagastos strādājošie speciālisti kļūs par Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras darbiniekiem. 

 

 

Kā uzsvēra Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” direktores vietniece Anda Šlakorciņa, tad sociālo darbinieku galvenais darbs ir vērsts uz klientu un viņa problēmas mazināšanu, tādējādi Kuldīgas novadā uzsāktā reorganizācija ir vērsta uz  pakalpojumu un palīdzības centralizētu pieejamību iedzīvotājiem.

 

 

No šī gada 1. oktobra Kuldīgas novada pagastos strādājošie sociālie darbinieki būs Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” pakļautībā strādājošie, taču fiziski savus darba pienākumus turpinās pildīt līdzšinējās pagastu pārvaldēs. Nedaudz mainīsies klientu pieņemšanas pie konkrētā pagasta sociālā darbinieka, jo tās notiks pēc pierakstu sistēmas, līdzīgi kā tas ir pierakstoties pie ģimenes ārsta vai cita šāda speciālista. Šāda sistēma jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas Kuldīgas pilsētā, lai gan sākums ne vienmēr ir viegls, tad tagad jau klienti saka atzinīgus vārdus par to, ka viņiem nenākas gaidīt garās rindās, lai tiktu pie sociālā darbinieka, jo vizīti var laikus ieplānot un pieteikt.

 

 

 

 

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa