NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

Kuldīgas novada politiski represēto biedrība
reģ.nr. 50008096191

Liepājas iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 63320172

Biedrība palīdz risināt novada politiski represēto personu tiesiskos un sociālos jautājumus, pārstāv to intereses novadā un Latvijas republikā.

Biedrību vada: Uldis Jumiķis


Kuldīgas diabēta biedrība
reģ.nr. 50008096191

Liepājas iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 26686097

Biedrība veic sabiedriski aktīvu dzīvesveida veicināšanu, izglīto sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu, iesaista cukura diabēta pacientus sabiedriskajos procesos.

Biedrību vada: Sarmīte Tinte


Liepājas neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļa
reģ.nr. 40008093846

Liepājas iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 29643212

Biedrība pulcē cilvēkus ar redzes problēmām. Biedrība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā un dzīvesvietā, piedāvā dažāda veida nodarbības.

Biedrību vada: Kristīne Vitkovska


LMSA Kuldīgas nodaļa
reģ.nr. 50008006662

Kalna iela 17-2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr.28736698,

Biedrība koordinē un atbalsta multiplās sklerozes slimniekus, viņu tuviniekus, un atbalstītājus, veicina šo slimnieku integrāciju sabiedrībā.

Biedrību vada: Zaiga Ribaka


Latvijas nedzirdīgo savienības Kuldīgas reģionālā nodaļa
reģ.nr. 40008000615

Piltenes iela 20-1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr.26513826

kuldigasrb@lns.lvtulks_kuldiga@lns.lv

Biedrība darbojas, lai sekmētu personu ar dzirdes traucējumiem izglītības, darba, kultūras, sociālās rehabilitācijas jomās, pārstāv un aizstāv viņu intereses.

Biedrību vada: Raimonda Tabaka


Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība “Rumbiņa”
reģ.nr. 40008055083

Liepājas iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 29567979

pa_rumbina@inbox.lv

Biedrība aktīvi piedalās Kuldīgas novada kultūras dzīvē, veicina sadarbību ar citiem pensionāru kolektīviem. Iesaista Kuldīgas novada iedzīvotājus aktīva un veselīga dzīves veida organizēšanā, lietderīgā brīvā laika pavadīšanā un veicina iedzīvotāju socializāciju.

Biedrību vada: Jeļena Lāma


Kuldīgas rajona Invalīdu biedrība
reģ.nr. 40008059244

Pilsētas laukums 4, 121. kab., Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 25100122

kuldiga.inb@inbox.lv

Biedrība apvieno cilvēkus ar invaliditāti, sniedz atbalstu un palīdz integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Rosina sabiedrības pozitīvu attieksmi pret invalīdiem.

Biedrību vada: Lidija Petrevica


Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Šūpulītis”
reģ.nr. 40008006942

Vienības iela 55, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 29159615

argita-z@inbox.lv

Biedrība darbojas ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzībā, un ģimenes vērtību popularizēšanā sabiedrībā. Organizē informatīvus un kultūras pasākumus.

Biedrību vada: Argita Zundovska


Invalīdu biedrība “Tu vari”
reģ.nr. 40008072774

Raiņa iela 6-2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 29551333

tuvari-kuldiga@inbox.lv

Biedrība sniedz nepieciešamo atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti  un viņu ģimeņu locekļiem. Biedrība pulcē cilvēkus ar kustību traucējumiem, darbojas vides pieejamības jomā.

Biedrību vada: Igors Serdjukovs


Ēdoles pagasta invalīdu biedrība
reģ.nr. 40008067595

“Liepas”-16, Ēdoles pag., Kuldīgas novads, LV-3310

Tālr. 29594716

Biedrība veicina invalīdu sociālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanu. Sekmē invalīdu integrāciju veselo sabiedrībā.

Biedrību vada: Emīlija Marija Kniploka


Biedrība “Savējie savējiem”
reģ.nr. 40008083782

Ventspils iela 12, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 63322309

 ligakaukis@inbox.lv

Biedrība veic veselības veicināšanas, informatīvo pasākumu organizēšanu, veselīga un fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšanu jebkuram vecumam.

Biedrību vada: Līga Vaļģe


Nodibinājums “Mamma mammai fonds”
reģ.nr. 40008000615

Montesori kabinets – Dzirnavu iela 9,

Mantu maiņa – Ventspils iela 15

Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr.  27733950

mammufonds@inbox.lv

Nodibinājums piedāvā bērnu apģērbu un mantu maiņu, zīdīšanas veicināšanas

un atbalsta konsultācijas, Montessori nodarbības.

Biedrību vada: Bonija Lasmane


Ģimeņu biedrība “Dzirkstelīte”
reģ.nr. 40008168500

Jelgavas iela 3-1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 22070793

dzirkstelite-kuldiga@inbox.lv

Biedrība apvieno Kuldīgas novada ģimenes, veicina savstarpēju atbalstu un palīdzību. Organizē ģimenēm saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, radošās darbnīcas un citus pasākumus

Biedrību vada: Maija Silarāja


Biedrība “Integrācijas centrs -Atvērtās durvis”
reģ.nr. 40008084237

Liepājas iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 29594716

atvertas.durvis@inbox.lv

Biedrība piedāvā bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, sniedz dažādu atbalstu ģimenēm ar bērniem. Sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas biedrības mērķu grupām. Biedrība vada projektu “Ģimene – Latvijas lepnums un spēks”.

Biedrību vada: Inese Grigorjuka


Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Kuldīgas nodaļa

Vidus iela 17, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Biedrība veicina Latvijas jaunatnes nacionāli patriotiskās audzināšanas darbu, organizē nacionālās piemiņas dienas, vāc un apkopo informāciju par nacionālo partizānu vēsturi, apmeklē karavīru atdusas vietas.