MAZNODROŠINĀTAJIEM ARĪ TURPMĀK PAŠVALDĪBAS ATBALSTS

Kuldīgas novada pašvaldība domes sēdē lēmusi atbalstīt palīdzību iedzīvotājiem, kuriem pensiju indeksācijas dēļ nācās zaudēt sociālās priekšrocības. 2018. gada 1. oktobrī notikusī pensiju pārrēķināšana (indeksēšana) radīja situāciju, kad senioru ienākumi pārsniedz pašvaldības noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni – 255 eiro, kas senioriem liedza pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību. Indeksētās pensijas senioru ienākumus nepalielina tik būtiski, lai pašvaldības sociālā palīdzība nebūtu vairs nepieciešama. Lai seniori varētu saņemt pašvaldības sociālo palīdzību (galvenokārt dzīvokļa pabalstu un pabalstu medicīnas pakalpojumu atmaksai), Kuldīgas novada Pašvaldība paaugstināja esošo maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni līdz 285 eiro.

 

Ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem šobrīd nav nepieciešamas būtiskas izmaiņas attiecībā uz maznodrošinātas ģimenes ienākumu līmeni, jo šī iedzīvotāju grupa jau ir nodrošināta ar pašvaldības atbalstu brīvpusdienām, kā arī, aprēķinot vidējos ienākumus, netiek ņemts vērā ģimenes valsts pabalsts.

 

Grozījumi paredz noteikt augstāku maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni – 285 eiro – tām ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir seniori un personas ar invaliditāti.  Pēc Labklājības ministrijas apkopotajiem datiem 2018. gadā valstī strauji pieauga pensijas indeksācijas procents – tas ir par 13.75% (27.50 eiro), bet Kuldīgas novadā par 26 eiro.

 

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novada sociālais dienests izvērtē individuāli, raugoties vai ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atbilst pašvaldības noteiktajam ienākumu līmenim un Ministru kabineta noteiktajām prasībām. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss dod iespēju saņemt pašvaldības atbalstu līdz 180 eiro vairākos sociālās palīdzības veidos. Tie ir: pabalsts centralizētās apkures apmaksai vai kurināmā iegādei, komunālo maksājumu un medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai.

 

Lai izvērtētu atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Kuldīgas pilsētas iedzīvotājiem, iepriekš pierakstoties, jāvēršas Kuldīgas novada sociālajā dienestā, Dzirnavu ielā 9, bet pagastu iedzīvotājiem – pie sava pagasta sociālā darbinieka.

 

Pierakstīties sociālās palīdzības saņemšanai var, zvanot:

 • Kuldīgā – 63350107;
 • Ēdolē – 22013423;
 • Īvandē, Padurē – 27844910;
 • Gudeniekos – 27885233;
 • Kabilē – 29404212;
 • Vilgālē – 26553069;
 • Priedainē – 26349549;
 • Laidos – 26620677;
 • Pelčos – 27810191;
 • Rendā – 28632702;
 • Rumbā – 2862145;
 • Snēpelē – 27843923;
 • Turlavā – 28368352;
 • Vārmē – 27800188.

 

Teksts: www.kuldiga.lv