KURZEMES IEDZĪVOTĀJI SAŅEM SABIEDRĪBĀ BALSTĪTUS PAKALPOJUMUS

Līdz 31.03.2017. jau sešas ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti/funkcionāliem traucējumiem, un viena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem saņēmušas projekta „Kurzeme visiem” apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus:

 

  • “atelpas brīža” pakalpojumu saņēmušas 2 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem ģimenes (Liepājas pilsētā un Ventspils novadā),
  • aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts 4 bērniem ar invaliditāti līdz četru gadu vecumam (Ventspils pilsētā, Grobiņas un Mērsraga novados),
  • dienas aprūpes centra pakalpojumu saņem 1 pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem (Liepājas pilsētā).

 

Dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā var saņemt papildu informāciju un pieteikties pakalpojumiem.

 

 

Informāciju sagatavoja: 
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv