FOTO: mentor.lv

KULDĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ VIESOJAS “MENTOR LATVIA”

24. martā Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” pirmo reizi viesos ieradās “Mentor Latvia” reģionālā koordinatore ĻUBOV AVASEČKO, lai sociālajiem darbiniekiem pastāstītu vairāk par Mentor Latvia programmu un darbības mērķiem Latvijā.

Ļubova Avasečko, kura arī pati ir mentore trīs lieliskiem jauniešiem, pastāstīja, ka mentors jeb padomdevējs ir atbalsta, uzticības persona vecumā no 25 gadiem, kas sadarbojas ar jaunieti viena gada mentorprogrammas ietvaros, uzklausa viņu, pavada kopā laiku dažādās aktivitātēs, sniedz praktisku padomu un palīdzību, lai jaunietis labāk sagatavotos patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Mentorprogrammas mērķis ir sniegt emocionālu un praktisku atbalstu 15-19 gadu vecuma jauniešiem, kuri bērnībā nav izjutuši ģimenes atbalstu un rūpes, nav iepazinuši ģimenes sadzīvi.

“Mentor Latvia” atrod jauniešiem atbalsta personas – mentorus, kuri palīdz iepazīt veselīgu dzīvesveidu, sagatavoties reālām dzīves situācijām praktiski un psiholoģiski, dod iespēju iesaistīties aktivitātēs. Mentora uzdevums ir uzklausīt jaunieti, pavadīt kopā laiku sabiedriskās aktivitātēs un palīdzēt jaunietim labāk sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Piedaloties mentorprogrammā, jaunieši paplašina redzesloku, iegūst pārliecību par savām spējām, ticību sev un citiem cilvēkiem.

Mentorprogrammā iesaistītas tādas pilsētas kā Rīga, Jelgava, Tukums, Saldus un nu arī Kuldīga. Kuldīgā kopš 2016. gada marta mentorprogrammā iesaistījies viens mentorpāris.

Starptautiskā Mentor organizācija ir bezpeļņas nevalstiska organizācija, kas dibināta 1994. gadā Šveicē.  Mentor dalības organizāciju vīzija ir pasaule, kurā bērni un jaunieši ir iedrošināti paši pieņemt apzinātu lēmumu par labu veselīgam dzīvesveidam un izvairīties no narkotiku lietošanas.

Starptautiskās Mentor organizācijas prezidente ir Viņas Majestāte Silvija, Zviedrijas karaliene.

Neapšaubāmi mentorprogramma sniedz noderīgu atbalstu jauniešiem patstāvīgas dzīves uzsākšanā, kā arī pašapziņas iegūšanā, jauna pasaules skatījuma iegūšanā. Bet kāds ir mentora labums iesaistīties šādā programmā?

Ieguvumi mentoriem:

Dalība programmā ir unikāla iespēja dalīties savā dzīves pieredzē un iemācīties ko jaunu, gūt ieskatu jauniešu dzīves stilā un domāšanā. Tā palīdz attīstīt komunikācijas prasmes, spēju iejusties neparedzamās situācijās, risināt konfliktus, būt atvērtam jauniem izaicinājumiem.

1. solis: Pēc mentoru un jauniešu pieteikuma saņemšanas tiek veiktas individuālas intervijas gan ar mentoriem, gan jauniešiem, lai izveidotu pēc iespējas saderīgāku pāra kombināciju.

2. solis: Mentoriem notiek sagatavošanas mācības (kopā 6 stundas).

3. solis: Mentorprogramma ilgst vienu gadu, mentoram un jaunietim tiekoties divas reizes mēnesī. Mentorpāris brīvo laiku pavada saskaņā ar savām interesēm. “Mentor Latvia” atbalstītāji sniedz iespēju apmeklēt teātri, hokeja spēles, izstādes un kino. Savukārt citiem saruna pie tējas vai makšķerēšana sniedz lielāku gandarījumu un personīgo izaugsmi.

4. solis: Reizi divos mēnešos notiek mentoru atbalsta grupas tikšanās, jeb supervīzijas.

5. solis: Programmas ietvaros notiek kopīgi pasākumi mentoriem un jauniešiem, izglītojošas nodarbības jauniešiem (par karjeras veidošanu, budžeta plānošanu, attiecību veidošanu, atkarībām, drošību un citām tēmām).

Reģionālā pārstāve Ļubova Avasečko piebilda, ka joprojām Kuldīgā tiek meklēti mentori (gan sievietes, gan vīrieši vecumā no 25 gadiem), lai kļūtu par atbalsta personām Kuldīgas pilsētas un novada jauniešiem.

Aizpildīta pieteikuma anketa mentora_pieteikuma_anketa jānosūta elektroniski uz info@mentor.lv

Vairāk informācijas par to, kas ir “Mentor Latvia” varat iegūt:  

http://mentor.lv/

http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/dziives-virtuve/ko-nozime-mentoret-un-ka-tas-palidz-jauniesiem.a65393/

 

Informāciju sagatavoja:

sociālās palīdzības organizatore

Vineta Brūdere-Sedliņa