KULDĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ “MĀMIŅU KLUBS”

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”

mīļi aicina māmiņas uz māmiņu klubu! Satikšanās notiks katru pirmdienu sociālajā dienestā no plkst. 11:00.

Pieteikties un informāciju var saņemt pa tālr.28325904 Inga Mālniece

Visas māmiņas mīļi gaidītas!