KULDĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ ATZĪMĒ SOCIĀLO DARBINIEKU DIENU

Ik gadu Sociālo darbinieku diena tiek atzīmēta novembra otrajā otrdienā. Latvijā to sāka darīt 1996. gadā. Šogad Sociālo darbinieku diena tika atzīmēta 8. novembrī. 

Sociālos darbiniekus mēdz dēvēt par “pārmaiņu aģentiem”, tas nozīmē, ka uz sociālā darbinieka pleciem tiek iznēsāti daudzu cilvēku problēmas, bēdas, arī prieki un patiesas laimes brīži. Prieka deva sociālajiem darbiniekiem vienmēr ir brīžos, kad cilvēks no speciālista kabineta iziet – kaut mazliet, bet laimīgs.

Sociālo darbinieku dienā Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” pulcējās sociālie darbinieki, lai svinīgā gaisotnē saņemtu sveicienus gan no Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas, kura sociālajiem darbiniekiem dāvāja sveču sveicienu ar domu, img_3333ka sociālais darbinieks līdzīgi kā sveču liesma, gan sasilda, gan nes gaismu tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs. Sociālos darbiniekus sveica arī sociālā dienesta vadītāja Maruta Jautaiķe, vadītājas vietniece Anda Šlakorciņa un vecākā lietvede Daiga Šica. Katram sociālajam darbiniekam tika teikti atzinīgi vārdi un izteikta pateicība par darbu sociālajā sfērā.

img_3323

Sociālos darbiniekus priecēja arī muzikālais sveiciens un ar īsu lekciju uzstājās mag. psych., mag. paed. Daina Reinfelde, kuras atraktīvā un teatrālā runa izvērtās par patiesas atslodzes brīdi klātesošajiem speciālistiem. D. Reinfelde norādīja, ka Latvijā sociālais darbinieks ikdienu izpilda daudz un dažādas lomas. Sociālais darbinieks var būt “tilts”, vidutājs, skolotājs,  “biktstēvs”, “valsts vizītkarte miniatūrā”, “etalons” un reizē arī “bankomāts”.

Psiholoģe sociālajiem darbiniekiem vēlreiz atgādināja sen zināmo patiesību –  pārmaiņas sabiedrībā sākas katram pašam no sevis!

→ Foto skatīt GALERIJĀ!

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa