KULDĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ ATZĪMĒ SOCIĀLO DARBINIEKU DIENU

17. novembrī Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” bija īpaša diena, jo šajā dienā, pirmo reizi pēc sociālā dienesta ēkas renovācijas, kura aizsākās šī gada pavasarī un noslēdzās novembra sākumā, ēkā atkal vienuviet pulcējās visi sociālie darbinieki, lai atzīmētu sociālo darbinieku dienu. Ik gadu Sociālo darbinieku diena tiek atzīmēta novembra otrajā otrdienā. Latvijā to sāka darīt 1996. gadā un jāteic, ka šo gadu laikā ir notikušas būtiskas pārmaiņas gan sabiedrībā kopumā, gan sociālā darba izpratnē.

 

Visus sociālos darbiniekus sveica sociālā dienesta direktore Maruta Jautaiķe, kura šodien uzsvēra, ka  katrai darbībai ir noteikts konkrēts saturs un robežas, ko redz paši darbinieki, taču ne vienmēr saskata sabiedrība. Tādēļ bieži veidojas priekšstats, ka sociālajam darbiniekam ir jāspēj viss. Bet pirmām kārtām tā ir sadarbība ar klientu, cenšoties palīdzēt un rast risinājumu katrā individuālajā gadījumā, ievērojot paša cilvēka vēlmes sadarboties un mainīt situāciju.

 

Kādreizējā Labklājības ministre I. Viņķele ir teikusi, ka: “Starptautiskajā sociālā darba profesijas definīcijā sociālie darbinieki tiek saukti par pārmaiņu aģentiem, jo sociālā darba profesija veicina sociālās pārmaiņas, iejaucoties tajos aspektos, kur notiek mijiedarbība starp cilvēkiem un viņu vidi. Ja sociālais darbs kļūst par „ērtu” profesiju, tad kaut kas ar to nav kārtībā”. Un tieši šis aspekts ar vien biežāk un biežāk pāršalc sabiedrību liekot aizdomāties par sociālā darbinieka lomu un pat vērtību sabiedrībā. Ir skaidrs tikai viens, kamēr vien būs cilvēks, būs akūta nepieciešamība pēc sociālajiem darbiniekiem un viņu misijas apziņas – Palīdzēt!

 

Vairāk attēlus skatīt galerijā  http://socialais.kuldiga.lv/gallery/kuldigas-socialaja-dienesta-atzime-socialo-darbinieku-dienu-2/

 

 

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa