NU ARĪ KULDĪGAS NOVADĀ VECĀKIEM IR IESPĒJA PIEDALĪTIES ATBALSTA GRUPĀS “SARGEŅĢELIS”

13. jūnijā Kuldīgā, PII “Cīrulītis” svinīgā gaisotnē noslēdzās aptuveni 8 mēnešu mācības, kuras iniciēja un organizēja “Centrs Dardedze”. Nodibinājums “Centrs Dardedze” ar “Kids First Foundation” atbalstu ir iesaistījies projektā “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos”  un sadarbojoties ar Kuldīgas novada pašvaldību ir nodevis labās prakses programmu arī četriem Kuldīgas novada speciālistiem, t.i. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” nodarbību vadītājai INGAI MĀLNIECEI un Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” sociālajai darbiniecei VINETAI BRŪDEREI-SEDLIŅAI, kā arī Ēdoles pagasta pārvaldes sociālajai darbiniecei LIGITAI BERGMANEI un Īvandes pagasta pārvaldes sociālajai darbiniecei LIENEI BENEFELDEI. Visas jaunās speciālistes šajā dienā ieguva apliecinājumus par apgūto mācību kursu.

 

Tagad arī Kuldīgas novadā darbosies vecāku atbalsta grupas “Sargeņģelis”, kuru mērķis ir sniegt atbalstu  vecākiem un bērniem krīzes situācijās. Pirmā vecāku atbalsta grupa “Sargeņģelis” Kuldīgā noritēja jau šī gada sākumā 27. janvārī, kad uz pirmo tikšanos ieradās  trīs vecāki ar savām atvasītēm (0 līdz 2 gadi). Dalība grupu nodarbībās vecākiem ļauj satikties vienam ar otru, dalīties pieredzē un pats galvenais – būt kopā ar savu bērnu. Uz grupām vecāki nāk kopā ar saviem mazajiem bērniem un kopīgi darbojoties apgūst prasmes, kā ar mīlestību un izpratni audzināt savas atvases. Turklāt vecākiem ir iespēja papildināt savas sadzīves un praktiskās iemaņas – veselīgi gatavot ēst, mācīties galda kultūru, plānot līdzekļus, svinēt svētkus utml.

 

Kā uzsver “Centrs Dardedze” speciālisti, tad piederība grupai palīdz izvairīties no sociālās izolētības vai atstumtības, kas arī ir viens no riska faktoriem vardarbībai pret bērnu. Speciālisti norāda, ka vardarbība pret bērnu nav vien, kā ierasts uzskatīt, fiziskas vai seksuālas dabas agresija, bet arī nerūpēšanās par bērnu un atstāšana novārtā tiek klasificēta kā vardarbība.

 


KULDĪGAS PILSĒTĀ

Dalība vecāku grupās, jeb kā citur mammas iesaukušas – “bēbīšu skoliņā”, ir bezmaksas, taču par vēlmi iesaistīties, ja iespējams, lūgums paziņot iepriekš:

Vinetai (27020742 vai e-pastā vineta.brudere@kuldiga.lv) vai Ingai (63322626 vai e-pastā ingamalniece@inbox.lv)

 

ĀRPUS KULDĪGAS PILSĒTAS

Ligitai Bergmanei (63345331; 22013423; e-pasts: ligita.bergmane@kuldiga.lv) vai Lienei Benefeldei (63343117, 29335412; e-pasts: liene.benefelde@kuldiga.lv)


   Avots: www.centrsdardedze.lv

Foto: no “Centrs Dardedze” arhīva