KULDĪGAS NOVADA ASISTENTIEM SEMINĀRS

15. maijā Kuldīgas novada asistentiem tika sagādāta iespēja baudīt kaut nelielu atelpas brīdi vieslektora Tālivalža Viļņa vadībā. Seminārs norisinājās Kuldīgas māksas namā. Lekcija varēja notikt pateicoties Kuldīgas novada sociālajam dienestam un Slimību profilakses un kontroles centram, kurš īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”, Nr. 9.2.4.2/16/I/106.

 

 

Foto: Lelde Rozevska

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa