KULDĪGAS JAUNIEŠI DODAS UZ VĀCIJU VASARAS NOMETNĒ

15. jūlija rītā ceļā ar prāmi uz Vāciju devās 18 jaunieši gan no Kuldīgas, gan arī no Ventspils novada. Iespēja Kuldīgas jauniešiem piedalīties vasaras nometnē Vācijā radās ar Latvijas Samariešu apvienības atbalstu.

Latvijas Samariešu apvienība sadarbībā ar Kuldīgas un Ventspils novada sociālo dienestu speciālistiem apzināja ģimenes, kurās ir bērni, kuri būtu pelnījuši apmeklēt šādu nometni, bet ģimene finansiāli vai kā citādi nespēj to atļauties. Šādu iespēju bērniem sagādājusi Vācijas Policijas asociācija (International Police Association IPA), kas jau daudzus gadus atbalsta Latvijas bērnus un organizē brīvdienu nometnes Vācijā.Uz Vāciju_15.07.2016

Kā vēstī Latvijas Samariešu apvienības pārstāvji, tad no Kuldīgas novada ceļojumā uz Vāciju devās 18 bērni, savukārt no Ventspils novada – 17 bērni. Kopā ar viņiem uz Vāciju brauc arī pavadoņi – divi sociālā dienesta darbinieki no Kuldīgas novada un viens Ventspils novada sociālā dienesta darbinieks. Vācijā paredzēta plaša kultūras un izklaides pasākumu programma, dažādi spēļu un nodarbību vakari, atrakcijas parku apmeklējumi utt. Bērnu nometne notiks līdz 24. jūlijam, kad svētdienas vēlā pēcpusdienā visi ar prāmi Stena Flavia atgriezīsies Latvijā.

Latvijas Samariešu apvienība jau aprīļa mēnesī, saņemot ziņu no Vācijas Policijas asociācijas, ka arī šogad tiks organizēta vasaras nometne Latvijas bērniem, uzsāka aktīvu darbu pie grupu komplektēšanas, kurā piedalījās Latvijas Samariešu apvienības brīvprātīgā darba vadītāja Laura Bulmane, Latvijas Samariešu apvienības Skrundas nodaļa kā arī Ventspils un Kuldīgas novadu sociālo dienestu iesaistītie speciālisti. Darbs pie tā, lai izvērtētu, kuru ģimeni uzrunāt par iespēju bērniem doties vasaras nometnē uz Vāciju nebija viegls.

Kaut gan brīvdienu nometņu īstenošana neietilpst Vācijas Policijas asociācijas galvenajos uzdevumos, asociācija plaši un ilgstoši strādā ar sociālajām un humanitārajām atbalsta programmām gan Latvijā, arī citās valstīs, kurām nepieciešams papildu atbalsts. Vācijas Policijas asociācija pagājušajā gadā nosūtīja 3 automašīnas uz Latviju ar humāno palīdzību. Kā stāsta Vācijas Policijas asociācijas vadītājs Konrads Brokers, ar Latviju asociācija cieši sadarbojas jau kopš 1995. gada.

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību

Foto: Vineta Brūdere-Sedliņa un lakesidefellowship.org